Održana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

Vijećnici Općinskog vijeća Čelić su na 9. redovnoj sjednici održanoj 21. Septembra 2017. godine razmatrali i prihvatili sve tačke dnevnog reda utvrđene na Kolegiju Općinskog vijeća sa većinom glasova potrebnih za usvajanje tački dnevnog reda.

Općinsko vijeće Čelić na svojoj 9. redovnoj sjednici usvojilo je slijedeće tačke dnevnog reda:

 • Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01.01. do 31.06.2017. godine,

 • Odluku o izmjeni i dopuni Budžeta općine Čelić za 2017. godinu,

 • Informaciju o toku naplate zakonskih zateznih kamata po Protokolu o načinu reprogramiranja obaveze plaćanja zakonske zatezne kamate sa “Milch Product Smajić” d.o.o. Čelić,

 • Odluku o davanju naknadne saglasnosti na Protokol o načinu reprogramiranja obaveze plaćanja zakonske kamate od strane “Milch Product Smajić” d.o.o. Čelić

 •  Odluku o usvajanju finansijskog plana Općinske izborne komisije Čelić za 2018. godinu.

  previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Shadow

Post navigation