Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini

Na osnovu člana 15. stav (2) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: 15/1-02-012509-20 od od 15.06.2020. godine i Odluke Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-02-012509-20 od 16.06.2020. godine. godine, SLUŽBA NADLEŽNA ZA BORAČKO – INVALIDSKU ZAŠTITU GRADA/OPĆINE ČELIĆ, raspisuje

O G L A S
za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini Čelić

 

 Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini

 Odluka o utvrđivanju tačnog termina objavljivanja oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini, na području Tuzlanskog kantona.

Obrazci za prijavljivanje

 

, ,

Post navigation