OIK Čelić: Termini OBUKE I TESTIRANJA članova biračkih odbora

Općinska izborna komisija Čelić obavještava sve predsjednike, članove i zamjenike biračkih odbora koji su predloženi od strane političkih subjekata te imenovani u biračke odbore, da će se OBUKA i TESTIRANJE biračkih odbora održavati u sali Općinskog vijeća Čelić u zgradi općine.

Obuka kandidata će se vršiti u slijedećim terminima:

– Obuka predsjednika i zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova biračkih odbora (8. biračkih odbora) za biračka mjesta: 052A001, 052A002, 052A003, 052A004, 052A005, 052A006, 052A007 i 052A008 održat će se u četvrtak 13. septembar 2018. godine u 19,00 sati

– Obuka predsjednika i zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova biračkih odbora (8. biračkih odbora) za biračka mjesta: 052A009, 052A010, 052A011, 052A012, 052A013, 052A014, 052A015 i 052A016 održat će se u petak 14. septembar 2018. godine u 19,00 sati.

Pismena provjera znanja članova biračkih odbora obavit će se u PONEDJELJAK 17.SEPTEMBAR 2018. GODINE:

* od 17,30 sati do 18,00 časova za biračke odbore od broja: 052A001 do 052A008

* od 18,15 sati do 18,45 časova za biračke odbore od broja: 052A009 do 052A016

Napomena: Obuka članova biračkih odbora je obavezna a kandidati koji ne budu prisutni na obuci ili koji ne budu uspješni na provjeri bit će razriješeni dužnosti.

,

Post navigation