OŠCZ: Zaključci sa sastanka održanog 27.08.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić,  broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 27.08.2020.god u 09,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Na prostoru općine Čelić, prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić, jutros do 09,00 sati, u odnosu na predhodni izvještaj, registrovana je jedna pozitivna osoba. Radi se o  ženskoj osobi rođenoj 1958.godine. Trenutno je na prostoru općine Čelić registrovano ukupno pet pozitivnih osoba  na koranavirus (SARS Cov19) od kojih su svi na kućnom  liječenju i u dobrom su zdravstvenom stanju.  Prema navedenim  podacima 10 osoba  se nalaze u samoizolaciji iz razloga kontakta sa pozitivnim osobama i svi su dobrog  zdravstvenog stanja.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću protekla 24 sata nije bilo ometanja javnog reda i mira.Izvršena je kontrola 14 lica koji se nalaze u samoizolaciji i konstatovano je da isti u potpunosti poštuju odredbe Rješenja o samoizolaciji.

  3. Obzirom na ozbiljnost situacije povećanja broja zaraženih na prostoru Tuzlanskog kantona, OŠCZ traži od svih građana, privrednih subjekata, institucija sa prostora općine Čelić da se maksimalno pridržavaju izdatih Naredbi od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK-a.

  4. Naredba Kriznog štaba MZTK-a broj:13/1-33-2027-30-3/20 od 07.08.2020.god. koja se odnosi na rad ugostiteljskih objekata u potpunosti se mora ispoštovati a za nadzor ove naredbe zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslov, Općinska služba za inspekcijske poslove i  MUP TKa. Upozoravaju se vlasnici svih ugostiteljskih objekata da su obavezni prilikom organizovanja raznih svečanosti (svadbe, rođendani i dr) u svojim objektima, pridržavati se objavljenih mjera u gore navedenim Naredbama, jer će prema svim koji budu iste kršili biti sankcionisana u Skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

  5. Naredba Kriznog štaba MZTK-a broj:13/1-33-2027-30-4/20 od 07.08.2020.god. koja se odnosi na mjere javnog prevoza u potpunosti se moraju  ispoštovati a za nadzor ove naredbe zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslov,  Općinska služba za inspekcijske poslove i  MUP TKa.

  6. Naredba Kriznog štaba MZTK-a broj:13/1-33-2027-30-7/20 od 07.08.2020.god. koja se odnosi na specifične mjere o načinu rada u uredskim i drugim prostorijama u potpunosti se mora ispoštovati a za nadzor ove naredbe zadužuju se manadžment poslovnih i privrednih subjekata i nadležnih inspekcija.

  7. Upozorenje građanima općine Čelić da usljed pogoršanja epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini, savjesno se pridržavaju svih izdatih Naredbi i Preporuka Kriznih štabova, OŠCZ Čelić kao i Vjerskih institucija.

  8. Sva lica koja ne budu poštovala Naredbu bit će sankcionisana u skladu sa članom 66. i 68. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

 

Navedena Preporuke stupaju na snagu danom donešenja.

Komandant  OŠCZ
Sead Muminović

,

Post navigation