Općinski načelnik održao sastanak sa neformalnom grupom građana Stećak Čelić

Načelnik Općine Čelić Admir Hrustanović, održao je sastanak sa neformalnom grupom građana “Stećak” Čelić. Na ovom sastanaku predstavnici ove grupe su upoznali Općinskog načelnika o ciljevima i planovima grupe, te o načinu njihovog djelovanja i budućeg rada stvaranjem boljih prilika u našoj općini kroz promociju turizma i turističkih potencijala Općine Čelić.

Ovom prilikom Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima grupe građana “Stećak” Čelić, te pružio punu podršku i pomoć Općine Čelić u radu i aktivnostima ove grupe.

 

Post navigation