Općina Čelić pristupila implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom

Dana 29.06 i 30.06.2020. godine, članovi radne grupe imenovani za implementaciju CAF modela u općini Čelić uspješno su okončali dvodnevnu radionicu, koju je organizivala Agencija za državnu službu FBiH.

Tokom trajanja radionice izvršena je samoprocjena u okviru određenih kriterija i podkriterija CAF modela. Radionica je održana pod menostorstvom šefa Odsjeka za razvoj Agenecije za državnu službu FBiH gospđe Samre Ljuca. Dogovoreno je da se u nastavku provođenja CAF modela izvrše pripremne radnje za izradu Plana aktivnosti.

Cilj CAF modela je da se sprovodi u skladu sa evropskim smjernicama oznake CAF kvalitete, te da se na osnovu struktuiranog akcionog plana implementiraju planirane aktivnosti za unapređenje i ojača sveukupna kultura upravljanja kvalitetom u Općini Čelić.

Ovaj model upravljanja kvalitetom su implementirale dvije općine u FBiH, a dvije su u fazi imeplentacije među kojima je i općina Čelić.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

 

 

,

Post navigation