Općinske službe

Za vršenje upravnih i stručnih poslova i poslova lokalne samouprave iz nadležnosti općine Čelić, kao i poslova prenesenih općini, osnivaju se slijedeće službe za upravu:

  •  Služba za stručne poslone Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
  • Služba za zajedničke , finasijsko-računovdstvene i poslove budžeta,
  • Služba za urbanizam , stambeno komunalne , imovinsko – pravne i geodetske poslove ,
  • Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja,
  • Služba za privredu , promet i razvoj
  • Služba za Civilnu zaštitu