Općinski štab civilne zaštite održao drugu sjednicu

 

OPĆINSKI ŠTAB CIVLNE ZAŠTITE ČELIĆ

Općinski štab civilne zaštite na drugoj sjednici održanoj 02.06.2019.god. u 08 ,00 sati  razmatrao je stanje prikupljenih informacija sa terena i neposrednim uvidom na određenim kritičnim tačkama konstatatuje da je stanje na prostoru općine Čelić nakon jučerašnjih poplava izuzetno teško i da su posljedice izuzetno velike u odnosu na procjenu od predhodnog dana. Prema prikupljenim informacijama o nastalim štetama na stambenim objektima se još uvijek se ne zbrajaju ali je broj veći nego što je predhodni dan objavljeno. Najteža situacija je na vodovodnom sistemu općine Čelić kojim gazduje JKP “Čistoća” Čelić. Na svim izvorištima koji su u slivu rijeke Šibošnice vodena stihija je potopila pumpe za distribuciju vode kao i bunareve iz kojih se stanovništvo snadbijeva vodom. Iz navedenih razloga veliki broj stanovnika na prostoru općine Čelić trenutno nemaju uredno snadbijevanje vodom.. Obavještavamo stanovništvo općine Čelić koji nemaju uredno snadbijevanje vodom da su ekipe na terenu i rade na otklanjanju kvarova.Također teško je stanje sa putnom infrastrukturom  odnosno oštećenjima na lokalnim putevima na kojima već ima potpunih prekida u komunikaciji. Osim stambenih objekata u vlasništvu fizičkih lica ugrožen je određeni broj sportskih terena. Poljoprivrednici općine Čelić su u očaju iz razloga velikih poljoprivrednih površina pod vodom.

 Na sastanku su donešene  slijedeće Naredbe:      

1 JKP “Čistoća”Čelić pod hitno da stavi sve raspološive kapacitete za pranje ulica od nanosa i blata na lokacijama na kojima je to vidljivo i neophodno radi olakšavanja u komunikaciji motornih vozila i  ljudi…

2. Služba za zaštitu i spašavanja da stavi svoje kapacitete, mašine i druga motorna vozila za uklanajanje riječnih nanosa u koritu rijeke Šibošnice od ušča do izvorišta..

Razlog izdavanja Naredbi je da se u što kraćem vremenskom period stvore uslovi za normalno odvijanje saobraćaja na lokalnim putevima ali i spriječe novi izlivi vode iz riječnih korita.

Općinski štab civilne zaštite pratit će situaciju na terenu i maksimalno staviti na raspolaganje sve službe za spašavanje s ciljem potpune zaštite ljudi i materijalnih dobara stanovništva općine Čelić a o svim narednim aktivnostima stanovništvo će biti blagovremeno obaviješteno.

                                                                                           KOMADANT OŠCZ ČELIĆ

                                                                                                  Sead Muminović

,

Post navigation