Održana 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić, održana je 14. januara 2021. godine, sa početkom u 09,00 sati u  Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećnici su razmatrali i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili slijedeće tačke dnevnog reda kako slijedi:

 1. Odluku o privremenom finansiranju općine Čelić za period 01.01. do 31.03.2021. godine.

 2. Odluku o stavljanju van snage Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja.

 3. Odluku o utvrđivanju Plana eksterne revizije općine Čelić.

 4. Odluku o postupku ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebe.

 5. Odluku o odjavi identifikacionog broja Općinskog vijeća Čelić.

 6. Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini i načinu naplate komunalne naknade za stambene prostore.

 7. Izvještaj o radu Komisije za procjenu nepokretnosti i prava u 2020. godini.

 8. Odluku o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Čelić.

 9. Odluku o imenovanju Etičke komisije Općinskog vijeća Čelić.

 10. Rješenje imenovanju privremenog člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Čelić ispred osnivača općine Čelić.

Također na osnovu podnešenih vijećničkih inicijativa usvojeni su i slijedeći zaključci:

 1. Zaključak o prihvatanju inicijative za dostavom izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Čelić, JU Gradska biblioteka Čelić, JZU Dom zdravlja Čelić, JKP “Čistoća” Čelić i JP “Veterinarska stanica” Čelić i Izvještaj o radu člana Nadzornog odbora JP “Eko-dep” Bijeljina.

 2. Zaključak o prihvatanju inicijative za dostavom podataka od strane Općinske izborne komisije Čelić o radu mobilnog tima u skladu sa Pravilnikom o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini broj: 05-1-02-389-2/20.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Post navigation