OŠCZ: Obavještenje o stanju uzrokovanim virusom COVID-19 na prostoru općine Čelić

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10), te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj: 02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić dostavlja:

O B A V J E Š T E NJ E

Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić jutros do 09,00 sati  20 lice se nalaze u samoizolaciji. Od ukupno 153 lice prijavljeno za samoizolaciju njih 133 je u skladu sa Rješenjem sanitarnog inspektora steklo uslove za izlazak iz 14-to dnevne izolacije. Prema upustvima KŠCZ i dalje se građani maksimalno moraju  pridržavati propisanih mjera i još uvijek nije vrijeme za opuštanje.

Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću, službenici MUP-a su u protekla 24 sata izvršili kontrolu 8 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštivali pravila izolacije. Također se navodi u izvještaju da je izvršena kontrola 14 ugostiteljskih i drugih objekata.

Općinski štab civilne zaštite Čelić poziva sugrađane da se i dalje pridržavaju propisanih mjera i da disciplinovanim ponašanjem možemo zajednički pobijediti prisutnu pandemiju.

Napominjemo da Naredba FŠCZ br:12-40-6-148-143-1/20 od 24.04.2020. god o dozvoli  kretanja građana satrijih od 65 godina, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09,00 do 13,00 sati i mlađim osobama od 18 godina utorkom, četvrtkom i subotom od 14,00 do 20,00 sati neće se primjenjivati u periodu 01.(petak),02.(subota),03.(nedjelja),05.2020.god.

Pozivaju se građani općine Čelić da kršenje  Naredbi FŠCZ i KŠCZ od strane neodgovornih lica mogu prijaviti Policijskoj stanici u Čeliću na tel:035/660-471.

Pozivamo građane koji su došli u BiH i dobili Rješenje sanitarnog inspektora na graničnom prelazu o obaveznoj 14-to dnevnoj samoizolaciji da su obavezni se javiti u JZU Dom zdravlja u Čeliću lično ili na broj tel:035/366-305.

Preporučuje se građanima općine Čelić, privrednim subjektima, institucijama, vjerskim zajednicama da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

Komadant OŠCZ

Sead Muminović

 

Post navigation