OŠCZ: Obavještenje od 05.05.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10), te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić dostavlja :

O B A V I J E Š T E NJ E

Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić jutros do 09,00 sati  30 lica se nalazi u samoizolaciji. Od ukupno 170 lica prijavljeno za samoizolaciju njih 140 je u skladu sa Rješenjem sanitarnog inspektora steklo uslove za izlazak iz 14-to dnevne izolacije. Prema upustvima KŠCZ i dalje se građani maksimalno moraju  pridržavati propisanih mjera i još uvijek nije vrijeme za opuštanje.

Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću, službenici MUP-a su u protekla 24 sata izvršili kontrolu 14 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštivali pravila izolacije. Također se navodi u izvještaju da je izvršena kontrola 14 ugostiteljskih i drugih  objekata.

Općinski štab civilne zaštite Čelić poziva sugrađane da se i dalje pridržavaju propisanih mjera i da disciplinovanim ponašanjem možemo zajednički pobijediti prisutnu pandemiju.

Napominjemo da Naredba FŠCZ br:12-40-6-148-143-1/20 od 24.04.2020. god o  dozvoli  kretanja građana satrijih od 65 godina, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09,00 do 13,00 sati i mlađim osobama od 18 godina utorkom, četvrtkom i subotom od 14,00 do 20,00 sati  se nastavlja primjenjivati od 04.05.2020.god. Obavještavamo penzionere da se pridržavaju navedene Naredbe o terminu  slobode kretanja, koje mogu koristiti za podizanje penzija u bankama i obavljanja drugih privatnih obaveza.

Pozivaju se građani općine Čelić da kršenje  Naredbi FŠCZ i KŠCZ od strane neodgovornih lica  mogu prijaviti Policijskoj stanici u Čeliću na tel:035/660-471.

Obzirom da je primjetno povećanje naših građana koji prelaze granicu i ulaze  u BiH, da su i dalje  obavezni se javiti u JZU Dom zdravlja u Čeliću lično ili na broj tel:035/366-305 iz razloga postupanja po Rješenje sanitarnog inspektora kojeg su dobili na  graničnom prelazu o obaveznoj 14-to dnevnoj samoizolaciji .

Preporučuje se građanima općine Čelić, privrednim subjektima, institucijama, vjerskim zajednicama da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

Komadant OŠCZ

Sead Muminović

,

Post navigation