OŠCZ: Obavještenje od 14.05.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10), te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić dostavlja :

O B A V J E Š T E NJ E

Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić jutros do 09,00 sati 47 lica se nalazi u samoizolaciji. Od ukupno 196 lica prijavljeno za samoizolaciju njih 149 je u skladu sa Rješenjem sanitarnog inspektora steklo uslove za izlazak iz 14-to dnevne izolacije. Prema upustvima KŠCZ i dalje se građani maksimalno moraju  pridržavati propisanih mjera i još uvijek nije vrijeme za opuštanje.

Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću, službenici MUP-a su u protekla 24 sata izvršili kontrolu 4 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštivali pravila izolacije. Također se navodi u izvještaju da je izvršena kontrola 14 ugostiteljskih i drugih  objekata.

Općinski štab civilne zaštite Čelić poziva sugrađane da se i dalje pridržavaju propisanih mjera( nošenje zaštitnih maski, neophodno rastojanje između osoba i pridržavanje ograničenja starijim osobama preko 65 godina i mlađim ispod 18 godina) i da disciplinovanim ponašanjem možemo zajednički pobijediti prisutnu pandemiju.

Napominjemo da Naredba FŠCZ br:12-40-6-148-143-1/20 od 24.04.2020. god o  dozvoli  kretanja građana satrijih od 65 godina, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09,00 do 13,00 sati i mlađim osobama od 18 godina utorkom, četvrtkom i subotom od 14,00 do 20,00 sati  se nastavlja primjenjivati od 04.05.2020.god.

Na osnovu Naredbe broj:12-40-6-148-164/20 od 12.05.2020.god Fedralni štab civilne zaštite odobrio je rad i pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i  hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase) uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera.Odluka je stupila na snagu danom donošenja tj. 12.05.2020.god.

Pozivaju se građani općine Čelić da kršenje  Naredbi FŠCZ i KŠCZ od strane neodgovornih lica  mogu prijaviti Policijskoj stanici u Čeliću na tel:035/660-471.

Naši građani koji prelaze granicu i ulaze  u BiH,  su i dalje  obavezni  javiti se u JZU Dom zdravlja u Čeliću lično ili na broj tel:035/366-305 iz razloga postupanja po Rješenju sanitarnog inspektora kojeg su dobili na  graničnom prelazu o obaveznoj 14-to dnevnoj samoizolaciji .

Preporučuje se građanima općine Čelić, privrednim subjektima, institucijama, vjerskim zajednicama da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

Komadant OŠCZ

Sead Muminović

, ,

Post navigation