OŠCZ: Obavještenje od 27.04.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10), te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić dostavlja :

O B A V J E Š T E NJ E

Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić jutros do 09,00 sati, 17 lica se nalaze u samoizolaciji. Od ukupno 149 lica prijavljeno za samoizolaciju njih 132 je u skladu sa Rješenjem sanitarnog inspektora steklo uslove za izlazak iz 14-to dnevne izolacije. Prema upustvima KŠCZ i dalje se građani maksimalno moraju  pridržavati propisanih mjera i još uvije nije vrijeme za opuštanje.

Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću službenici MUP-a su u protekla 24 sata izvršili kontrolu 10 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštivali pravila izolacije. Također se navodi u izvještaju da je izvršena kontrola 14 ugostiteljskih i drugih  objekata.

Općinski štab civilne zaštite Čelić poziva sugrađane da se i dalje pridržavaju propisanih mjera i da disciplinovanim ponašanjem možemo zajednički pobijediti prisutnu pandemiju.

Napominjemo strogo pridržavanje  dozvole  kretanja građana satrijih od 65 godina, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09,00 do 13,00 sati i osobama mlađim od 18 godina utorkom, četvrtkom i subotom od 14,00 do 20,00 sati u skladu sa Naredbom FŠCZ br:12-40-6-148-143/20 od 24.04.2020.

Pozivaju se građani općine Čelić da kršenje  Naredbi FŠCZ i KŠCZ od strane neodgovornih lica  mogu prijaviti Policijskoj stanici u Čeliću na tel:035/660-471.

Preporučuje se građanima općine Čelić, privrednim subjektima, institucijama, vjerskim zajednicama da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

 

Komadant OŠCZ

Sead Muminović

Post navigation