OŠCZ: Zaključci sa sastanka održanog 02.09.2020. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić,  broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 02.09.2020.god u 09,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

 

  1. Na prostoru općine Čelić, prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić, jutros do 09,00 sati, u odnosu na predhodni izvještaj, nije bilo registrovanih  pozitivna osoba na SARS Cov19 .  Trenutno je na prostoru općine Čelić registrovano ukupno pet pozitivnih osoba  na koranavirus (SARS Cov19) od kojih su svi na kućnom  liječenju i u dobrom su zdravstvenom stanju.  Prema navedenim  podacima 10 osoba  se nalazi u samoizolaciji iz razloga kontakta sa pozitivnim osobama i svi su dobrog  zdravstvenog stanja.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću protekla 24 sata nije bilo ometanja javnog reda i mira. Izvršena je kontrola 6 lica koji se nalaze u samoizolaciji i konstatovano je da isti u potpunosti poštuju odredbe Rješenja o samoizolacij.

  3. Obzirom da je u pripremi i početak školske godine, pozivamo direktore osnovnih i srednje škole sa prostora općine Čelić da se u potpunosti pridržavaju upustava o početku nove školske godine, koje su dobili od Kantonalnog ministarstva obrazovanja TK-a i da ulože maksimalne napore na zaštiti djece i uposlenika od zaraze COVIDOM 19.

  4. Naredba Kriznog štaba MZTK-a broj:13/1-33-2027-30-3/20 od 07.08.2020.god. koja se odnosi na rad ugostiteljskih objekata u potpunosti se mora ispoštovati a za nadzor ove naredbe zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslov, Općinska služba za inspekcijske poslove i  MUP TKa. Upozoravaju se vlasnici svih ugostiteljskih objekata da su obavezni prilikom organizovanja raznih svečanosti (svadbe, rođendani i dr) u svojim objektima, pridržavati se objavljenih mjera u gore navedenim Naredbama, jer će prema svim koji budu iste kršili biti sankcionisana u Skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

  5. Naredba Kriznog štaba MZTK-a broj:13/1-33-2027-30-4/20 od 07.08.2020.god. koja se odnosi na mjere javnog prevoza u potpunosti se moraju  ispoštovati a za nadzor ove naredbe zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslov,  Općinska služba za inspekcijske poslove i  MUP TKa.

  6. Naredba Kriznog štaba MZTK-a broj:13/1-33-2027-30-7/20 od 07.08.2020.god. koja se odnosi na specifične mjere o načinu rada u uredskim i drugim prostorijama u potpunosti se mora ispoštovati a za nadzor ove naredbe zadužuju se manadžment poslovnih i privrednih subjekata i nadležnih inspekcija.

  7. Sva lica koja ne budu poštovala Naredbu bit će sankcionisana u skladu sa članom 66. i 68. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Komandant  OŠCZ
Sead Muminović

,

Post navigation