Plan javnih nabavki općine Čelić


Plan javnih nabavki općine Čelić za 2020. godinu 

Plan_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020.godinu

 1. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020.godinu

 2. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020.godinu

 3. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020.godinu

 4. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020.godinu

  5. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020. godinu

 6. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020. godinu

  7. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020. godinu

 8. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020. godinu

  9. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020. godinu

10.Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020. godinu

11. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020. godinu

12. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020. godinu

13. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2020. godinu


Plan javnih nabavki općine Čelić za 2019. godinu 

 Posebna_Odluka_o_pokretanju_postupka_javne_nabavke

 Plan_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019.godinu

 1. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019.godinu

 2. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

 3. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

 4. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

 5. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

 6. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

 7. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

 8. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

 9. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

10. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

11. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

12. Dopuna_Plana_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2019. godinu

 


Plan javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu 

    Plan_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2018. godinu

    1. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

   2. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

   3. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

   4. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

    5. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

  6. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

   7. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

   8. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

  9. Dopuna plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

 10. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

 11. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

 12. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

  13. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu

  14. Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2018. godinu


Plan javnih nabavki općine Čelić za 2017. godinu 

Plan_javnih_nabavki_općine_Čelić_za_2017. godinu

1.Dopuna plana javnih nabavki općine Čelić za 2017. godinu

2.Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2017. godinu

3.Dopuna plana javnih nabavki općine Čelić za 2017. godinu

4.Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2017. godinu

5.Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2017. godinu

6.Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2017. godinu

7.Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2017. godinu

8.Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2017.godinu

9.Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2017.godinu

10.Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2017.godinu

11.Dopuna Plana javnih nabavki općine Čelić za 2017.godinu