Plan održavanja stručnih savjetovanja za poljoprivrednu proizvodnju

Plan održavanja  stručnih savjetovanja za 2018.godinu

U saradnji sa Poljoprivrednim zavodom iz Tuzle u  periodu januar – mart 2018.godine,  održat će se stručna savjetovanja i edukacija poljoprivrdnih proizvođača iz oblasti poljoprivrede po mjesnim zajednicama općine Čelić sa temama iz oblasti:        Ratarstva – teme: kukuruz i strna žita, krmno bilje, izbor sortimenta i zaštita od bolesti, štetetnika i korova u kukuruzu, tehnologija proizvodnje i zaštita povrća u plastenicima, uzgoj i zaštita kornišona na otvorenom polju.)

       Voćarstvo – teme:

  1. Projekat sadnje i uzgoja ruske šljive i dunje

  2. Zaštita u voćarstvu, rezidba u voćnjacima, proizvodnja i zaštita jagode, ishrana i održavanje voćnjaka, opšti principi intenzivne proizvodnje krošnjastog voća, (jabuka, kruška, šljiva).

      Stočarstvo – teme: zasnivanje travnjaka i tehnologija proizvodnje travne silaže, način držanja i uslovi smještaja životinja, ishrana životinja i normiranje obroka, zemljište kao faktor u stočarskoj proizvodnji, tehnologija proizvodnje i pripremanje silaže.

       Prva edukacija poljoprivrednih proizvođača za područje Nahvioci, Drijenča i Šibošnica održat će se u utorak 30.01.2018.godine u prostorijama O.Š.Humci u Šibošnici sa početkom, u 11 časova.

      Druga edukacija poljoprivrednih proizvođača za područje Humci, Sitari i Brezje održat će se u četvrtak 15.02.2018.godine u prostorijama O.Š.Humci u Humcima sa početkom u 11 časova.

      Treća edukacija poljoprivrednih proizvođača za područja Vražići, Velino selo, Brnjik i Lukavica održat će se u petak 23.02.2018.godine u prostorijama O.Š. Vražići u Vražićima sa početkom u 13 časova.

       Četvrta edukacija poljoprivrednih proizvođača za područje Čelić i Ratkovići održat će se u petak 09.03.2018.godine u prostorijama općine Čelić sa početkom u 13 časova.

       Na stručnim savjetovanjima, poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama, Programom i Pravilnikom za ostvarivanje prava na novčanu podršku.

       Poljoprivredni proizvođači će se upoznati i sa rokovima i datumima za ostvarivanje novčane podrške, kao i sa obavezama ažuriranja podataka u RPG i RK.

       Poljoprivredni proizvođači će biti upoznati i sa Odlukom Vlade fedracije BiH o mjerama za sprečavanje širenja suzbijanjem i uništavanjem korovske biljke Ambrozija.

Post navigation