POZIV za podnošenje aplikacija za sufinansiranje zapošljavanja žena i mladih

Program sufinansiranja zapošljavanja žena i mladih u ruralnim pordučijima BiH u okviru projekta „Potpora ruralnim biznisima (Rural bussines support) LOT1 – 01/859-BA“

 

Tekst Javnog poziva, Programa zapošljavanja kao i Prijavni obazac nalaze se u prilogu:

  IFAD Program zapošljavanja–

  Lista novouposlenih

    Poziv za apliciranje za zapošlj. žena i mladih

    Prijavni obrazac zapošljavanje – RBDP

 

Post navigation