Projekat elektrifikacije Naselja Visori u općini Čelić

Prema Sporazumu o saradnji potpisanom od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i općine Čelić na realizaciji projekta elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika za finansiranje iz sredstava za 2017.godinu, u općini Čelić su održana dva radna sastanka kao i obilazak mikrolokaliteta objekata u naseljenom mjestu Visori, općina Čelić.

Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH je odobrila finansijska sredstva u iznosu od 149.246,00 KM a prema predračunu radova koji je utvrdila elektrodistribucija Tuzla potrebna su sredstva u iznosu od 208.905,00 KM.  Općinski načelnik Sead Muminović se obavezao da obezbjedi nedostajuća sredstva u iznosu od 46.332,46 KM.  Sporazumom je općina Čelić preuzela obavezu rješavanja imovinsko pravnih odnosa a JP „Elektroprivreda” Bosne i Hercegovine“ Sarajevo, podružnica elektrodistribucije Tuzla  će izvršiti elektromontažne radove  na SN i NN mreži  i priključenje povratnika na NN mrežu koji podnesu zahtjev u podružnicu ED Tuzla.

U toku su poslovi općinskih geodeta na snimanju trase i uzdužnog profila  na SN trasi dalekovoda kako bi elektrodistribucija Tuzla izradila projekat  u cilju provođenja javne nabavke.

U pripremi realizacije ovog projekta, realizovan je i projekat deminiranja USA – donacija 2018.godine, ITF Japanska donacija na trasi DV NN mreže Bučje – Visori kojom je deminirano 33.492 m2 i stvoreni uslovi za elektrifikaciju povratničkog naselja Visori u općini Čelić.

,

Post navigation