Projekat ” Procjena ugroženosti područja općine Čelić od prirodnih i drugih nesreća “.

Danas ,07.09.2016 u gradskoj biblioteci Čelić sa početkom u 10 sati prezentovan je projekat  ” Procjena ugroženosti područja općine Čelić  od prirodnih i drugih nesreća “.

U ažuriranju procjene ugroženosti aktivno je učestvovala općinska radna grupa, formirana rješenjem načelnika broj: 02-49-495/16 od 14.03.2016. godine, koju su činili sljedeći članovi:
* Nermin Okanović-Pomoćnik načelnika-Koordinator,
* Suad Konjić-Općinska služba CZ,
* Zehrina Livadić-Komunalni inspector,
* Samid Islamović-Crveni križ općine Čelić,
* Mehmed Muslimović-Veterinarska stanica Čelić,
* Edin Kucalović-Policijska stanica Čelić,
* Nermin Smajić-JKP “Čistoća”,
* Fahrudin Kevrić-JZU “Dom zdravlja” Čelić,
* Mersad Tanjić-Centar za socijalni rad Čelić,
* Fahrudin Džafić-MSŠ Čelić,
* Mirsad Muminović-Omladinska organizacija United Vražići,
* Amila Šadić-JU Gradska biblioteka Čelić,
* Mirela Džinović-OŠ Vražići,
* Muhidin Karasuljić- Službenik za informisanje općine Čelić,
* Murat Čaluković-Udruženje Roma “Jagoda” Čelić i
* Alma Livadić-Volonter-pravnik.
Tehničku podršku u procesu izrade procjene ugroženosti pružila je međunarodna organizacija World Vision, u sklopu projekta “Ka sigurnijim zajednicama u BiH – Razmjena iskustava o pripremljenosti na elementarne nepogode”.
Prilikom ažuriranja Procjene ugroženosti područja općine Čelić od prirodnih i drugih nesreća, konsultovani sui  korišteni svi dostupni podaci o pojavama i opasnostima koje ugrožavaju ljude i materijalna dobra na području općine Čelić.
Područje općine Čelić, zbog svojih karakteristika: konfiguracije terena, nadmorske visine, klimatskih prilika, geološkog sastava zemljišta, hidrigrafskim obilježjima, podložno je pojavama i mogućnostima pojavljivanja nepovoljnih prirodnih stanja, koja u bitnome ugrožavaju ili mogu ugroziti živote građana, ali čine i mogu činiti ekonomske štete kako pojedincima tako i privrednim subjektima raspoređenim na skoro čitavom području Općine.
Procjenom i evaluacijom svih reprezentativnih rizika na području općine Čelić utvrđeno je da Poplave i Odronjavanje i klizanje zemljišta predstavljaju visoke rizike koje je u narednom periodu potrebno prioritetno smanjivati, bez obzira na finansijske izdatke.
S druge strane, Suša, Snijeg i snježne padavine, Mraz i niske temperature, Epidemije zaraznih bolesti, Požari, MES/NUS i Zemljotres predstavljaju prosječne rizike koje je u narednom periodu potrebno smanjivati uzimajući u obzir dostupna finansijska sredstva.
Oluja i grad, Radioaktivno i drugo zagađivanje vazduha, vode, zemljišta i namirnica i Epizootije predstavljaju niske rizike i u narednom periodu je dovoljno primjenjivati redovne mjere zaštite i spašavanja od navedenih opasnosti.

 

previous arrow
next arrow
Slider

Post navigation