Projekat sekundarne mreže kanalizacije uz glavni kolektor „B“ upotrijebljenih voda

U toku je izrada glavnog Projekta sekundarne mreže kanalizacije uz glavni kolektor „B“ upotrijebljenih voda,  a koji obuhvata

  1. Glavni projekt sekundarne mreže kanalizacije upotrijebljenih voda uz glavni kolektor ”B” za naselje Ratkovići i dio naselja Čelić-sjeverno od rijeke Šibošnice

  2. Glavni projekt oborinske kanalizacije naselja Ratkovići i dijela naselja Čelić-sjeverno od rijeke Šibošnice

  3. Glavni projekt sekundarne mreže kanalizacije upotrebljenih voda uz glavni kolektor ”B”za naselje Brnjik

  4. Glavni projekt sekundarne mreže kanalizacije upotrebljenih voda uz glavni kolektor ”B”za naselje Vražić

Cilj projekta je obezbijeditijedan od preduslova za organizirano prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, čime će se osigurati zaštita vodotoka, te poboljšati stanje zaštićenosti životne sredine i povećati razinu kvaliteta življenja stanovnika ove općine.

Vrijednost projektne dokumentacije iznosi 28.126,45 KMod toga 16.875,45 KM su donatorska sredsva dobivena po osnovu Javnog konkursa za korištenje sredstavaFonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017 godinu, a preostali iznos od 11.251,00KM finasira se iz Budžeta Općine Čelić

 

Po provedenom postupku javne nabavke odabrani su:

Prokjektant je Institut za građevinarstvo „I.G.“ Banja Luka,

Revident je Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo.

Rok za izradu projekta je 5 mjeseci.

,

Post navigation