Prostorni plan općine Čelić za period 2012-2032. godine

PROSTORNI PLAN OPĆINE ČELIĆ

za period od 2012-2032. godine

Prostorni plan se sastoji iz dva dijela:

1.Tekstualni dio

2.Grafički dio

 Tekstualni dio možete pogledati klikom na link ispod

   Prostorni plan općine Čelić za period 2012-2032. godine_Tekstualni dio


Grafički dijelovi prostornog plana nalaze se na linkovima ispod:

    Ppc 01_Izvod_iz_plana_višeg_reda
    Ppc 02_Sintezni_prikaz_stanja_prostornog_uređenja
    Ppc 03_Sistem_naseljenih_mjesta
    Ppc 04_Urbana_i_ruralna_područja_sa_ograničavajućim_faktorima_razvoja
    Ppc 05_Urbana_područja_i_građevinska_zemljišta_namjena_površina
    Ppc 06_Urbana_područja_i_građevinska_zemljišta_režimi_građenja
    Ppc 07_Poljoprivredno_zemljište
    Ppc 08_Šumsko_zemljište
    Ppc 09_Vode_vodne_površine_i_vodna_infrastruktura
    Ppc 10_Energetska_infrastruktura_mineralne_sirovine
    Ppc 11_Saobraćajna_i_telekomunikacijska_infrastruktura
    Ppc 12_Prirodno_kulturno_historijsko_naslijeđe_i_turizam
    Ppc 13_Privredna_društvena_komunalna_infrastruktura
    Ppc 14_Ugrožena_područja
    Ppc 15_Sintezni_prikaz_korištenja_prostora
    Ppc 16_Projekcija_prostornih_sistema_naselja
    Ppc 17_Projekcija_razvoja_privredne_javne_infrastrukture
    Ppc 18_Projekcija_prostornih_sistema_razvoja_okoline

Post navigation