Radni sastanak u vezi sa razvojem turizma Majevičkog i podmajevičkog kraja

        Danas je u Maloj Sali općine Čelić održan radni sastanak privrednika općine Čelić, predstavnika kancelarije OSCE-a Tuzla, općine Čelić i Udruženja žena sa prostora općine Čelić, za stvaranje pretpostavki za dugoročno održiv turistički razvoj na području Majevice i podmajevičkog kraja.

        Cilj saradnje je postaviti temelje za sistematičan, koordiniran i planski usmjeravan turistički razvoj Majevice i podmajevičkog kraja kojem pripadaju općine Čelić, Lopare, Sapna, Teočak i Ugljevik. Saradnja je započela zajedničkim sastankom načelnika ovih pet općina na kome je potpisano pismo namjere o budućoj saradnji. Međuopćinske radne grupe su se počele aktivno sastajati od marta, a do juna je realizovano nekoliko aktivnosti, između ostalog pripremu podataka i analizu stanja potrebnu za izradu Planskog dokumenta, kao i ucrtavanje biciklističke staze  “Via Majevica” koja prolazi teritorijom svih pet općina. Naredne godine predviđeno je i organizovanje zajedničke konferencije  o razvoju turizma koja bi trebala da privuče pažnju i podršku domaće i međunarodne javnosti ka ovoj inicijativi. Općine potpisnice smatraju da je ovakav vid međuopćinske i međuentitetske saradnje najbolji način za udruživanje resursa u smjeru ostvarenja zajedničke vizije razvoja turizma utvrđene ovim dokumentom.

        Zaključak sa ovog radnog sastanka je da se prihvata ideja o razvoju turizma na pet općina Majevičkog i podmajevičkog kraja kroz projekat “Via Majevica”.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

 

,

Post navigation