Radovi na Projektu dodatnog obezbjeđenja pitke vode za potrebe MZ Koraj

U sklopu projekta ¨Dodatno obezbjeđenje količina pitke vode na području MZ Koraj¨, nakon završenih vodoistražnih radnji, počela je prva faza projekta, odnosno rekonstrukcija bunara na lokalitetu ¨MARIĆI¨ (stari vodozahvat).  Rekonstrukcija bunara po projektu podrazumjeva iskop do 10 metara dubine i postavljanje dva drena u dužini od 50 metara te izmjena postojeće automatike i potisnih pumpi.  Izvođač radova d.o.o ¨PAPILON¨ je nakon provedene procedure Javnih nabavki, potpisao Ugovor i počeo sa izvođenjem građevinskih radova.  Prvi rezultati na iskopu ukazuju da postoje dovoljne količine vode koje će moći podmiriti potreba stanovništva u MZ Koraj. Finansijska sredstva za ovaj projekat su obezbjeđena od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Federalnog Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica i Općine Čelić. Prema izjavama čelinih ljudi u Općini Čelić, ovo je prva faza projekta povećanja kapaciteta pitke vode, druga faza bi podrazumjevala izmjenu starog cjevovoda, čime bi se smanjili gubici na mreži.

Značaj ovog projekta ogleda se u sledećem:

  1. Izgradnjom i rekonstrukcijom bunara povećan je kapacitet vode do 500 m3 na dnevnom nivou.

  2. Postavljen je novi sloj filtera čime se omogućava bolja filtracija vode a samim time i kvalitet vode.

  3. Dobiva se realna mogućnost snadbijevanja stanovništva sa vodom u kritičnim mjesecima.

  4. Završetak ove prve faze , odnosno rekonstrukcije bunara očekuje se ubrzo a prema izjavama izvođača radova vodovod će biti spreman za puštanje u rad  u prvoj polovini mjeseca juna ove godine.

 

        

previous arrow
next arrow
Slider

Post navigation