Realizacija projekta sadnje voća u općini Čelić

U okviru platforme unapređenja voćarstva u općini Čelić, nastavlja se podrška proizvodnje koja je započeta Programom podrške za poljoprivrednike u okviru razvoja ruralnog poslovanja početkom 2017.godine u okviru IFAD projekta dodjelom sadnica jagode i pratećeg repromaterijala.

Općina Čelić u saradnji sa nevladinom organizacijom „KATAR ALKHIRA – QATAR CHARITY“ Sarajevo, za poljoprivrednike Općine Čelić (MZ Šibošnica, Drijenča, Nahvioci, Donji Humci, Gornji Humci i Sitari), obezbjedili su sadni materijal novih kultura na našim prostorima Ruske šljive i Leskovačke dunje u vrijednosti od 15.069,60 KM. Ukupno se planira zasaditi površina od 4,6 ha.

Certificirani sadni materijal sa potvrdom o sortnosti i zdravstvenom stanju isporučit će rasadnik „Agromedžik“ Crnjelovo.

Obzirom da je općina Čelić izrazito poljoprivredni kraj sa akcentom razvoja voćarstva, planirane su i dalje aktivnosti podrške razvoja ovih proizvodnji.

Post navigation