Rokovi za ostvarenja novčane podrške na Federalnom nivou

BILJNA PROIZVODNJA

1.Proizvodnja hljebnih žitarica

– podnese prijavu proizvodnje na Obrascu P-1 uz listu korištenja kantonalnom ministarstvu najkasnije

 do 15.05.tekuće godine.

-najkasnije  do 01.10. tekuće godine dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

2.Proizvodnja stočnog ječma i tritikale

– podnese prijavu proizvodnje na Obrascu P-1 uz listu korištenja kantonalnom ministarstvu najkasnije do 15.05.tekuće godine.

-najkasnije  do 01.10. tekuće godine dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

3.Proizvodnja silažnog kukuruza

– podnese prijavu proizvodnje na Obrascu P-1 uz listu korištenja kantonalnom ministarstvu  najkasnije do 31.05.tekuće godine .

-najkasnije  do 01.10. tekuće godine  dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

4.Proiuzvodnja povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata, mladi krompir)

– podnese prijavu proizvodnje na Obrascu P-1  uz listu korištenja kantonalnom ministarstvu najkasnije do 31.05.tekuće godine a za mladi krompir do 01.05.tekuće godine.

-najkasnije  do 01.10. tekuće godine a za mladi krompir do 01.08.tekuće godine dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5.Proizvodnja heljde

– podnese prijavu proizvodnje na Obrascu P-1 uz listu korištenja kantonalnom ministarstvu  najkasnije do 30.06.tekuće godine .

-najkasnije  do 01.10. tekuće godine  dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

6.Proizvodnja sadnog materijala (krošnjastog voća, jagodičastog/bobičastzog  voća i vinove loze)

– podnese prijavu početka proizvodnje na Obrascu P-1 uz listu korištenja kantonalnom ministarstvu  najkasnije do 30.06.tekuće godine .

-najkasnije  do 01.10. tekuće godine  dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 ANIMALNA PROIZVODNJA

1.Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi

u roku od 5 dana od useljenja posljedneg grla u turnusu podnese prijavu početka proizvodnje na Obrascu P-1 uz ažuriranu listu stoke kantonalnom ministarstvu,

najkasnije 15 dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu,

najkasnije do 01.10.tekuće godine dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

2.Uzgoj rasplodnih junica

-podnese prijavu početka proizvodnja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P1i ažuriranu listu stoke najkasnije do 01.09.tekuće godine,

najkasnije do 01.10.tekuće godine dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

3.Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze)

 -podnese prijavu početka proizvodnja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P1i ažuriranu listu stoke najkasnije do 15.05. tekuće godine,

najkasnije do 01.10.tekuće godine dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

4.Proizvodnja svinjskog mesa

u roku od 5 dana od useljenja posljedneg grla u turnusu podnese prijavu početka proizvodnje na Obrascu P-1 uz ažuriranu listu stoke kantonalnom ministarstvu,

najkasnije 10 dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu,

najkasnije do 01.10.tekuće godine dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5.Uzgoj rasplodnih krmača

podnese prijavu početka proizvodnja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P1 i ažuriranu listu stoke najkasnije do 31.05. tekuće godine,

najkasnije do 01.10.tekuće godine dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

6.Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica

-podnese prijavu početka proizvodnja kantonalnom ministarstvu na Obrascu P1 i ažuriranu listu stoke najkasnije do 15.05. tekuće godine,

najkasnije do 01.10.tekuće godine dostavi kantonalnom ministarstvu ostalu potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Post navigation