Rokovi za ostvarivanje novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju u 2018. godini

 

01.11.2017 do 15.11.2017.godine – Prijava proizvodnje za 2018.godinu,

01.01.2018. do 31.03.2018.godine – Ažuriranje podataka RPG RK za 2018.godinu,

01.01.2018. do 10.04.2018.godine – Prijava proizvodnje za mliječna grla A, do 01.09.2018.godine podnošenje zahtjeva za novčanu podršku kantonalnom ministarstvu poljoprivrede,

01.01.2018. do 10.04.2018.godine – Prijava proizvodnje za svježe kravlje mlijeko,

01.01.2018. do 15.05.2018.godine – Podnošenje prijave za stočni ječam, zob i tritikale kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, a do 01.10 tekuće godine ostala dokumentacija (Z-1 obrazac),

01.01.2018. do 31.05.2018.godine – Podnošenje prijave za silažni kukuruz kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, a ostala dokumentacija do 01.10. tekuće godine,

01.01.2018. do 15.05.2018.godine – Podnošenje prijave za pšenicu i raž kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, a ostala dokumentacija do 01.10. tekuće godine,

01.01.2018. do 30.06.2018.godine – Prijava proizvodnje sadnog materijala (krošnjasto i jagodasto voće), a ostala dokumentacija do 01.10. tekuće godine,

01.01.2018. do 15.05.2018.godine – Prijava proizvodnje rasplodne stoke (ovce i koze), a do 01.10. tekuće godine ostala dokumetacija,

01.01.2018. do 15.05.2018.godine – Prijava proizvodnje uzgoja pčelinjih zajednica, a do 01.10. tekuće godine ostala dokumetacija,

01.01.2018. do 15.08.2018.godine – Prijava početka proizvodnje rasplodnih junica, a do 01.10. tekuće godine ostala dokumentacija,

 

Napomena: U slučaju izmjena, slijedi balogovremeno obavještenje putem web stranice, oglasne table Mjesnih zajednica i općine Čelić.

Kontakt informacije u općinskoj Službi za Privredu promet i razvoj i na tel.035/668-664 ili 035/668-676.

Post navigation