Stručno savjetovanje za poljoprivredne proizvođače

Nakon održanog stručnog savjetovanje u Šibošnici 07.02.2017. godine., za poljoprivredne proizvođače iz Humaca, Miladića, Sitara i Brezja u Osnovnoj školi u Humcima 17.02.2017.godine, održano je stručno savjetovanje na teme:

 

  • Proljetnja sjetva kukuruza,

  • Zaštitna sredstva i program zaštite kukuruza i strnih žita protiv korova i bolesti,

  • Pripremanje kukuruzne silaže i

  • Upoznavanje sa Odlukom o suzbijanju korovske biljke ambrozija

Predavači: Husika Emir i Nestorović Aleksandar predstavnici Pioneera i Bajera, Bihorac Edib iz Poljoprivrednog zavoda Tuzla  i Mehović Rečko, stručni saradnik Službe za razvoj i privredu općine Čelić.

Po programu,  stručno savjetovanje za poljoprivrednike Vražića, Brnjika i Velina Sela, održat će se u petak, 24.02.2017.godine sa početkom u 13 sati u prostorijama Osnovne škole u Vražićima.

previous arrow
next arrow
Shadow

,

Post navigation