Subvencija za podršku i promociju obrta i poduzetništva

Budžetom općine Čelić za 2019.godinu utvrđena je budžetska pozicija 614521 – Subvencija za podršku i promociju obrta i poduzetništva.

Subvencija za potporu i promociju obrta i poduzetništva kao i subvencioniranje mladihu osnivanju obrta mogu koristiti pravna i fizička lica u općini Čelić prilikom prve registracije i promocije.

Promocija se podrazumijeva učešće na sajmovima kao što su sajmovi privrede, pojoprivrede, zanatstva…

Pozivaju se poduzetnicu da iskoriste pogodnosti koje im nudi općina pri registraciji i promociji obrta.

Sve informacije po ovom pitanju mogu se dobiti u Službi za privredu, promet i razvoj općine Čelić.

 

,

Post navigation