Obavještenje u vezi premije (markice) zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu

Na osnovu Obavijesti Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kanotna broj: 15/1-02-000856/19-EĐ od 29.01.2019. godine, a u vezi ostvarivanja prava na premiju (markicu) zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja općine Čelić, OBAVJEŠTAVA Obavještavaju…