Obavještenje za studente

O B A V J E Š T E NJ E Obavještavaju se studenti sa područja općine Čelić koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2019/20. godinu da će se potpisivanje ugovora za studente organizovati u periodu od 17.08…