Učešće općine Čelić u finansiranju sportskih aktivnosti

Budžetom općine Čelić za 2018.godinu, na kontu „Transfera za sport“ utvrđena su sredstva u visini od 25.000,00 KM. Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava sportskim klubovima, zaključen je Ugovor o sufinansiranju rada i pružanju reklamnih usluga potpisan od strane općinskog načelnika Seada Muminovića i predstavnika klubova.

Finansijska sredstva se uplaćuju tokom cijele godine u skladu sa izvršenjem budžeta a prioritet je uplata kotizacija za takmičenje i drugih troškova prema savezu, zatim sredstva za troškove službenih lica i troškove prevoza. U 2018.godini, sredstva za sport koriste Nogometni klubovi: „Čelić“ –  koji se takmiči u drugoj ligi F BiH grupa sjever, „Vražići 92“ – prva kantonalna liga i „Koraj“ – druga kantonalna liga grupa sjever kao i Odbojkaški klub invalida iz Čelića, a visina sredstava prema klubovima isplaćuje se zavisno od ranga takmičenja. U 2017.godini predviđena finansijska sredstva prema klubovima su isplaćena u 100%-tnom iznosu.

 
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

,

Post navigation