Vlada TK objavila Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima za školsku 2017/18.godinu

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije
Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj 2017/2018 godini

 

Prilozi i dokumenti za STUDENTE:

Tekst konkursa_STUDENTI

Izjava_STUDENTI

Zahtjev_STUDENTI

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona
za školsku 2017/2018 godinu

 

Prilozi i dokumenti za UČENIKE:

Tekst konkursa_UČENICI

Izjava_UČENICI

Zahtjev_UČENICI

 

Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno od 22.01.2018. – 06.02.2018. godine (utorak).

Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu:

Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka
pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj: 57.,75 000 Tuzla,[sa naznakom] “Prijava na Konkurs za dodjelu
stipendija učenicima branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku 2017/2018 godinu”

Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovan kandidat može preuzeti kako sa web stranice tako i:
– u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
– u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima

Post navigation