Zahtjevi za premiju (markice) za zdravstveno osiguranje PŠ, RVI i DB

Na osnovu Instrukcije za primjenu odredbi Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u vezi ostvarivanja prava na premiju (markicu) zdravstvenog osiguranja Ministarstva za boračka pitanja TK-a, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračka pitanja općine Čelić,


OBAVJEŠTAVA

Obavještavaju se porodice šehida poginulih boraca i članovi njihovih porodica, ratni vojni invalidi i demobilisani borci da se zahtjevi za premiju (markice) za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu počinju podnositi od 13. Februara 2017. godine (ponedjeljak) u šalter sali općine Čelić.

,

Post navigation