Zakazana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

15. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić zakazana je, za četvrtak 19. aprila 2018. godine, sa početkom u 09,00 sati koja će se održati u Amfiteatru Općinskog vijeća Čelić.

 

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći dnevni red:

D n e v n i     r e d 

  1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Čelić za period 01.01. do 31.12.2017. godine.

  2. Razmatranje Izvještaja o radu Zajedničkog pravobranilaštva za općine Čelić, Teočak, Sapna i Doboj Istok u 2017. godini.

  3. Razmatranje Izvještaja o radu JU Gradska biblioteka Čelić u 2017. godini.

  4. Razmatranje Izvještaja o radu JKP “Čistoća” d.o.o Čelić u 2017. godini.

  5. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad  Čelić u 2017. godini.

  6. Razmatranje Izvještaja o radu JP “Veterinarska stanica” d.o.o Čelić u 2017. godini.

  7. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Cjenovnika komunalnih usluga koje pruža JKP “Čistoća” d.o.o Čelić, broj: 01-22-1/15 od 09.10.2015. godine.

  8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju sagalasnosti na realizaciju projekata u 2018. godini.

Post navigation