Održana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

           26. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić održana je 27. septembra 2019. godine u Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećnici su razmatrali dnevni red utvrđen na Kolegiju Općinskog vijeća i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili sve tačke dnevnog reda kako slijedi:

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01.01. do 30.06.2019. godine.

  2. Odluka o usklađivanju statusa JKP “Čistoća” d.o.o Čelić sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Zakonom o privrednim društvima u FBiH.

  3. Odluka o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač općina Čelić.

  4. Odluka za utvrđivanje liste kandidata za punomoćenike državnog kapitala za učešće u radu i odlučivanje skupština javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač općina Čelić.

  5.  Odluka o izdvajanju finansijskih sredstava iz Budžeta općine Čelić.

  6.  Odluka o postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje osoba koje su u stanju socijalne potrebe.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

 

Post navigation