Održana 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić

34. redovna sjednica Općinskog vijeća Čelić,održana je 05. oktobra 2020. godine, sa početkom u 09,00 sati u  Amfiteatru Općinskog vijeća u Čeliću. Vijećnici su razmatrali i sa većinom glasova potrebnih za usvajanje prihvatili slijedeće tačke dnevnog reda kako slijedi:

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Čelić za period od 01.01. do 30.06.2020. godine.

2. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja broj: 01-11-915/20 od 13.05.2020. godine.

3. Izvještaj o procijenjenoj šteti od prirodne nesreće.

4. Zaključk o davanju saglasnosti za potpisivanje ankesa ugovora sa Zavodom za zapošljavanje.

5. Zaključk o davanju saglasnosti za potpisivanje ankesa ugovora sa Poreskom upravom Tuzla – Čelić.

6. Zaključk o davanju saglasnosti za potpisivanje ankesa ugovora sa PIO – Tuzla- Čelić.

7. Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Čelić putem javnog nadmetanja – licitacije.

8. Odluku o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

 

Post navigation