Zaključci sa sjednice OŠCZ održane 30.03.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 30.03.2020.god u 10,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravja Čelić jutros do 09,00 sati, 91 lice se nalazi u samoizolaciji. Želimo naglasiti da je za 15 lica u skladu sa Rješenjem sanitarnog inspektora, zaključno sa današnjim danom, istekao period samoizolacije i da isti nemaju simptome i  reakcije na zarazu. Također je evidentno svakodnevno povećanje broja lica koja se uvode u samoizolaciju, lica povratnici sa privremenog rada iz inozemstva, te je neophodno strogo  pridržavanja mjera koje preporučuju iz HES-a JZU Dom zdravlja Čelić. Ukoliko građni uoče zdravstvene promjene, povišene temperature i slično obavezno neka se jave na broj 124 hitne službe JZU Dom zdravlja u Čeliću iz razloga kontaktiranja dežurnih ljekara i postupanja prema njihovim upustvima.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću službenici MUP-a su u proteklom periodu izvršili kontrolu 98 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštovali pravila izolacije a također su izvršili kontrolu 22 objekata na prostoru općine Čelić. U skladu sa naredbama FŠCZ o uvođenju policijskog sata i zabrane kretanja lica + 65 i – 18 god, kontrolom službenika Policijske stanice u Čeliću jedno lice je kršilo mjere zabrane kretanja lica starije od 65 godina i jedno lice upozoreno da krši mjere kretanja ispod 18 godina.

  3. U sklada su naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite a povodom pojave zaraženih osoba na prostoru TK-a, OŠCZ Čelić izdaje Naredbu građanima naše općine, da prilikom izlaska na javne površine obavezno koriste zaštitna sredstva (prikladne zaštitne maske za lice i zaštitne rukavice). U potpunosti se moraju pridržavat Naredbi FŠCZ i KŠCZ, da prilikom kretanja se ne može kretati u grupama i da je neophodno držati rastojanje između osoba minimamlno 1,5 m. Općinski štab CZ Čelić je donio Odluku o nabavci 2000 zaštitnih maski koje će biti distribuirane i podijeljene građanima u svim mjesnim zajednicama sa prostora općine Čelić

  4. JU Centar za socijalni rad Čelić i Crveni križ općine Čelić se zadužuju da sačine spiskove socijalno ugroženih prodica sa prostora općine Čelić kojim je neophodna pomoć i da informiše OŠCZ koji će donijeti Odluku o pomoći navedenim licima. Kontakti osoba u Interventnim timovima koji zajedno sa volonterima pružaju pomoć osobama koje u skladu sa naredbama FŠCZ i KŠCZ nisu u mogućnosti napuštati svoje domove su : 061/665-009, 062/788-722 i 060/35-00-397. Napomominjemo da isključivo JU Centar za socijalni rad i Crveni križ općine Čelić  su nadležne za kontrolirane usluge volontera i da se isti mogu prijaviti u JU Centar za socijalni rad na telefone 035/668-120 i 035/668-121. Svako samoinicijativno djelovanje volontera bit će strogo sankcionisano i prijavljeno Policijskoj stanici u Čeliću.

  5. Naređuje se JKP „Čistoća“ Čelić da kontinuirano vrše dezinfekciju ulica u svim naseljima općine Čelić.

  6. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Apeluje se svim građanima da, ukoliko imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, iste prijave nadležnim ustanovama.

  7. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

Komadant OŠCZ

Sead Muminović

,

Post navigation