Zaključak sa četvrtog sastanaka Kriznog štaba općine Čelić

Krizni štab općine Čelić formiran u skladu sa preporukama Kantonalnog štaba i zaključcima Općinskog štaba civilne zaštite Čelić a u skladu sa aktivnostima na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenjaizazvanog novootkrivenim virusom COVID-19 na četvrtom održanom sastanku 16.03.2020.god u 10,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Obavještavati građane vezano za praćenje epidemiološke situacije na području općine Čelić iz kojeg proizilazi da na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19 a 10 lica se nalaze u samoizolaciji i u potpunosti se pridržavaju upustava HES-a JZU Dom zdravlja Čelić. Radi se o licima povratnicima iz zemalja koje su označene rizičnim od strane Federalnog kriznog štaba.

  2. Zabranjuju se specijalističko-konsultativni pregledi u zdravstvenim ustanovama općine Čelić po Naredbi Federalnog ministarsva i Federalnog kriznog štaba, izuzev hitnih slučajeva.

  3. Preporučuje se da lica koja dolazi iz inostranstva a nalaze se u stanju povišene tjelesne temperature, da prilikom dolaska u JZU Dom zdravlja Čelić, sačekaju na prihvatnom pultu u neposrednoj blizini objekta.

  4. Preporučuje se JKP „Čistoća „ Čelić da  izvrši dezinfekciju javnih površina sa više hlorisanom vodom.

  5. Pripadnici PS Čelić, po zaključku  Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK-a redovno će vršiti nadzor osoba kojima je izdato Rješenje za samozolaciju, da li se isti pridržavaju uputstava dobijenih od Zavoda za javno zdravstvo, te Kriznom štabu dostaviti spisak lica koja se nisu pridržavala navedenih uputa.

  6. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava federalnog kantonalnog i općinskog Kriznog štaba izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica. Mole se građani za potpuno razumijevanje i saradnju sa službenim licima zaduženim za praćenje mjera zaštite građana.

Predsjednik općinskog Kriznog štaba

Dr.Zekerija Avdić,specijalista interne medicine

,

Post navigation