Zaključak sa sastanka općinskog kriznog štaba u vezi sa korona virusom (COVID-19)

Krizni  štab općine Čelić, formiran u skladu sa preporukama Kantonalnog štaba i zaključcima Općinskog štaba civilne zaštite Čelić a u skladu sa aktivnostima na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog  novotkrivenim visrusom COVID-19 na trećem  održanom sastanku 13.03.2020. godine donosi:

ZAKLJUČKE

 1. Redovno obavještavati građane vezano za praćenje epidemiološke situacije na području općine Čelić.

 2. Okupljanje građana na području općine Čelić svesti na minimum (pijace i drugi otvoreni prostori).

 3. Apeluje se roditeljima da preuzmu brigu o kretanju djece, koja trenutno ne pohađaju nastavu (izbjegavati okupljanje djece na poligonima i drugim mjestima).

 4. Apeluje se svim uposlenicima u privatnom i javnom sektoru da koriste zaštitu prilikom obavljanja redovnih aktivnosti (maske, rukavice i slično).

 5. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić ili u neku od ambulanata porodične medicine. Apeluje se svim građanima da, ukoliko imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, iste prijave nadležnim ustanovama.

 6. Preporučuje se Medžlisu IZ Čelić da se u potpunosti pridržava izdatih uputa Islamske zajednice BiH.

 7. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava federalnog, kantonalnog i općinskog Kriznog štaba izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

   

  Predsjednik općinskog Križnog štaba

  Dr. Zekerija Avdić, specijalista interne medicine

Post navigation