Zaključci OŠCZ od 10.08.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 10.08.2020.god u 09,00 sati donosi:

ZAKLJUČKE

1. Na prostoru općine Čelić, prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić, jutros do 09,00 sati, registrovane su 3 (tri) pozitivna lica na koranavirus (SARS Cov19) kojima je nalaz bio pozitivan 28.07 , 02.08 i 08.08.2020.god. Radi se o jednom licu koje je smješteno na UKC-u u Tuzli i dva lica koja se nalaze na kućnom liječenju, dok su 6 lica u kućnoj samoizolaciji zbog kontakata sa pozitivnim osobama na SARSCov 19 . Lica koja se nalaze u kućnoj samoizolaciji dobrog su zdravstvenog stanja.

2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću protekla 24 sata nije bilo ometanja javnog reda i mira.Izvršena je kontrola 8 lica koji se nalaze u samoizolaciji i konstatovano je da isti u potpunosti poštuju odredbe Rješenja o samoizolaciji.

3. Obzirom na ozbiljnost situacije povećanja broja zaraženih na prostoru Tuzlanskog kantona, OŠCZ traži od svih građana, privrednih subjekata, institucija sa prostora općine Čelić da se maksimalno pridržavaju izdatih Naredbi od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK-a.

4. Naredba Kriznog štaba MZTK-a broj:13/1-33-2027-30-3/20 od 07.08.2020.god. koja se odnosi na rad ugostiteljskih objekata u potpunosti se mora ispoštovati a za nadzor ove naredbe zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslov, Općinska služba za inspekcijske poslove i MUP TKa. Upozoravaju se vlasnici svih ugostiteljskih objekata da su obavezni prilikom organizovanja raznih svečanosti (svadbe, rođendani i dr) u svojim objektima, pridržavati se objavljenih mjera u gore navedenim Naredbama, jer će prema svim koji budu iste kršili biti sankcionisana u Skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

5. Naredba Kriznog štaba MZTK-a broj:13/1-33-2027-30-4/20 od 07.08.2020.god. koja se odnosi na mjere javnog prevoza u potpunosti se moraju ispoštovati a za nadzor ove naredbe zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslov, Općinska služba za inspekcijske poslove i MUP TKa.

6. Naredba Kriznog štaba MZTK-a broj:13/1-33-2027-30-7/20 od 07.08.2020.god. koja se odnosi na specifične mjere o načinu rada u uredskim i drugim prostorijama u potpunosti se mora ispoštovati a za nadzor ove naredbe zadužuju se manadžment poslovnih i privrednih subjekata i nadležnih inspekcija.

7. Upozorenje građanima općine Čelić da usljed pogoršanja epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini, savjesno se pridržavaju svih izdatin Naredbi i Preporuka Kriznih štabova, OŠCZ Čelić kao i Vjerskih institucija.

8. Sva lica koja ne budu poštovala Naredbu bit će sankcionisana u skladu sa članom 66. i 68. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

9. Navedena Preporuke stupaju na snagu danom donešenja.

 Komadant OŠCZ

Sead Muminović

Post navigation