Zaključci sa sjednice OŠCZ općine Čelić održane 24.03.2020. godine

Općinski štab civilne zaštite općine Čelić formiran u skladu Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite br:12-40-6-148-2/2020 od 17.03.2020.god i  članom 39.  Statuta Općine Čelić («Službeni glasnik Općine Čelić», broj: 3/17),a u skladu sa aktivnostima na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19 na  održanom sastanku 24.03.2020.god u 10,00 sati donosi:

ZAKLJUČKE

  1. Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a 79 lica se nalaze u samoizolaciji. Važno je istaći da sva lica koja se nalaze u samoizolaciji prilikom kontrole službenika HES-a JZU Dom zdravlja Čelić, ne pokazuju simptome ugroženosti zdravlje .

  2. S ciljem što efikasnije kontrole lica OŠCZ Čelić donio je Odluku o ažuriranju javno objavljenog spiska lica koja se nalaze u samoizolaciji na općinskoj web stranici koji su pristigli na prostor općine Čelić u proteklom izvještajnom periodu.

  3. Službenici Policijske stanice u Čeliću u skladu sa naredbama FŠCZ o uvođenju policijskog sata, zakonitim  i profesionalnim pristupom osiguravaju dosljednu primjenu mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

  4. Upozoravaju se osobe koje ne poštuju mjere samoizolacije i satarije osobe preko 65 godine koje krše odredbe Naredbe br:12-40-6-148-34/20 od 20.03.2020.god o zabrani  kretanja  koje se ne pridržavaju mjera iz člana I Nredbe,   da će iste biti strogo sankcionisane i privedeni u prostorije samoizolacije pripremljeni na prostoru općine Čelić.

  5. Općinski štab civilne zaštite izdavat će potvrde  licima koja su obuvaćena članom 2. Naredbe broj 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020.god.

  6. Zadužuju se JU Centar za socijalni rad Čelić i Crveni križ općine Čelić da zajedničkim aktivnostima institucionalno i u skladu sa važećim Naredbama u slučaju kada njihovi kapaciteti prevazilaze mogućnosti djelovanja pomoći socijalno ugroženih lica angažuje određeni broj volontera uz maksimalnu upotrebu zaštitnih sredstava i evidencije lica koja volontiraju i lica kojima se pružaju usluge pomoći. Napomominjemo da su isključivo ove dvije institucije nadležne za kontrolirane usluge volontera i da se isti mogu prijaviti u JU Centar za socijalni rad na telefon 035/668-120 i 035/668-121.

  7. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Apeluje se svim građanima da, ukoliko imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, iste prijave nadležnim ustanovama.

  8. Donešena je Odluka OŠCZ da se u skladu sa Zključcima KŠCZ rad organa uprave organizuje u trajanju od 08,00 do 13,00 i da se maksimalno koriste telefoni za dobijanje neophodnih informacija ili izdavanje određenih dokumenata.

  9. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

 

                                                              Komadant OŠCZ

Sead Muminović

Post navigation