Zaključci OŠCZ sa sastanka održanog održanog 30.07.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 30.07.2020.god u 09,00 sati donosi:

ZAKLJUČKE

  1. Na prostoru općine Čelić, prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić, jutros do 09,00 sati,  registrovane su 2 (dva)    pozitivna lica  na koranavirus (COVID19) kojima je nalaz bio pozitivan 15.07 i 18.07.2020.god.. Radi se o  licima koji su smješteni na UKC-u  u Tuzli iz drugih zdravszvenih razloga a priliko testiranja pozitivni su na SARS-COV dok su 4 lica u kućnoj samoizolaciji zbog kontakata sa pozitivnim osobama i jedno lice u kućnoj samoizolaciji i čeka na rezultate testa odnosno pod sumnom na SARS-COV. Lica koja se nalaze u kućnoj samoizolaciji dobrog su zdravstvenog stanja.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću protekla 24 sata nije bilo ometanja javnog reda i mira.Izvršena je kontrola 4 lica koji se nalaze u samoizolaciji i konstatovano je da isti u potpunosti poštuju odredbe Rješenja o samoizolaciji.

  3. Shodno obilježavanju Kurban bajrama OŠCZ Čelić izdaje Preporuke da se aktivnosti u vezi obilježavanj vjerskog obreda klanjanja Bajram namaza izvodu u skladu sa Upustvima Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

      Izdvajamo preporuke OŠCZ Čelić:

     -obavezna dezinfekcija prostora prije  klanjanja Bajram namaza kao i poslije odnosno priprema za Džuma namaz,

     -obavezno nošenje zaštitne maske lica, koje ulazi  u džamiju,

     -obavezna propisana distance razmaka, prilikom klanjanja Bajram namaza

     -izbjegavati rukovanje prilikom čestitanja Bajrama,

     -obavezno korištenje zaštine maske i zaštitnih rukavica osoba koje obavljaju radove na klanju kurbana i obradi kurbanskog mesa,

     -obavezno nošenje zaštitnih maski i zaštitnih rukavica prilikom podjele kurbanskog mesa,

     -preporučuje se građanima da lica koja se ne pridržavaju gore navedenih mjera prilikom podjele, od istih  ne preuzima kurbansko  meso.

  1. Upozorenje građanima općine Čelić da usljed pogoršanja epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini, savjesno se pridržavaju svih izdatin Naredbi i Preporuka Kriznih štabova, OŠCZ Čelić kao i Vjerskih institucija.

  2. Sva lica koja ne budu poštovala Naredbu bit će sankcionisana u skladu sa članom 66. i 68. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

  3. Navedena Preporuke stupaju na snagu danom donešenja.

Komadant OŠCZ

Sead Muminović

,

Post navigation