Zaključci sa sjednice OŠCZ općine Čelić održane 26.03.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštitebroj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sastanku održanom 26.03.2020.god u 10,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravja Čelić jutros do 09,00 sati, 92 lica se nalaze u samoizolaciji. Radi se o licima povratnicima iz zemalja u kojima je također prisutna situacija sa navedenom zarazom i koji su se zatekli na privremenom radu. HES-a JZU Dom zdravlja Čelić svakodnevno, sa svim licima koja se nalaze u samoizolaciji, ostvaruje telefonski kontakt i prema dosadašnjim informacijama niko od lica ne pokazuje bilo kakve simptome koje bi ukazivali na prisutnost zaraze.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću službenici MUP-a su u proteklom periodu izvršili kontrolu 88 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštovali pravila izolacije a također su izvršili kontrolu 16 objekata na prostoru općine Čelić. U skladu sa naredbama FŠCZ o uvođenju policijskog sata, zakonitim  i profesionalnim pristupom osiguravaju dosljednu primjenu mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i kontrolu poštivanja policijskog sata..

  3. Upozoravaju se osobe, koje ne poštuju mjere samoizolacije , satarije osobe preko 65 godine i lica koja najavljuju organizovanje privatnih druženja u sezonskim objektima (vikendicama),  kršeći odredbe Naredbe br:12-40-6-148-34/20 od 20.03.2020.god o  zabrani  kretanja,  koji se ne pridržavaju mjera iz člana I Naredbe,   da će iste biti strogo sankcionisani i privedeni u prostorije samoizolacije pripremljeni na prostoru općine Čelić.

  4. JU Centar za socijalni rad Čelić i Crveni križ općine Čelić zajedničkim aktivnostima institucionalno i u skladu sa važećim Naredbama, formirali su Interventne timove koje čine uposlenici Centra i volonteri koji će  biti na raspolaganju starim i iznemoglim licima starosti preko 65 godina, a koji u svom domaćinstvu nemaju bliže srodnike da brinu o njima. Timovi za obavezu imaju pomoć starim i iznemoglim licima u kordinaciju aktivnosti  korištenje i nabavke zdravstvene terapije, kupovine i dostavljanje namirnica potrebnih za život, plaćanje komunalnih obaveza i sve drugo što je nužno potrebno za egzistenciju u ovakvim specifičnim okolnostima. Kontakti osoba u Interventnim tomovima su : 061/665-009, 062/788-722 i 060/35-00-397 .Napomominjemo da  isključivo ove dvije institucije su nadležne za kontrolirane usluge volontera i da se isti mogu prijaviti u JU Centar za socijalni rad na telefone 035/668-120 i 035/668-121.

  5. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Apeluje se svim građanima da, ukoliko imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, iste prijave nadležnim ustanovama.

  6. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

 

                                                              Komadant OŠCZ

Sead Muminović

Post navigation