Zaključci sa sjednice Općinskog štaba civiline zaštite održane 02.04.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH „ broj:39/03, 22/06 i 43/10). Te člana 17. Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite broj:02-44-1312/05 od 17.07.2005.godine i Odluke Općinskog načelnika o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH i opasnosti od širenja zarazne bolesti na području općine Čelić, broj: 02-40-609/20 od 18.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite Čelić na sjednici održanoj 02.04.2020.god u 10,00 sati donosi:

Z A K LJ U Č K E

  1. Na prostoru općine Čelić nema oboljelih virusom COVID-19, a prema informacijama JZU Dom zdravlja Čelić jutros do 09,00 sati, 71 lice se nalaze u samoizolaciji. U toku jučerašnjeg dana su bile prisutne  informacije o pozitivno registrovanim licima  na Covid 19 u naselju Peškiri u Brčko DC BiH, te je danas potvrđeno da  u naseljima općine Čelić, koja graniče sa navedenim naseljima Brčko DC BiH, nema lica koja su pozitivna na Covid 19. Neophodno je navesti da su službenici PS Čelić uspostavili privremenu blokadu kretanja na području između naselja općine Čelić koja graniče sa  naseljem Peškiri u Brčko DC BiH  iz razloga poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti lica od širenja zaraze na našem prostoru.

  2. Prema izvještaju Policijske stanice u Čeliću službenici MUP-a su u proteklom periodu izvršili kontrolu 35 lica koja se nalaze u samoizolaciji i svi su poštovali pravila izolacije a također su izvršili kontrolu 16 objekata na prostoru općine Čelić. U skladu sa naredbama FŠCZ o uvođenju policijskog sata i zabrane kretanja lica + 65 i – 18 god, kontrolom službenika Policijske stanice u Čeliću nije bilo jedno lica koja su kršili mjere zabrane.

  3. U sklada su naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite a povodom pojave zaraženih osoba na prostoru TK-a, OŠCZ Čelić izdaje Naredbu građanima naše općine, da prilikom izlaska na javne površine obavezno koriste zaštitna sredstva (prikladne zaštitne maske, šalove ili marame za lice). U potpunosti se moraju pridržavat Naredbi FŠCZ i KŠCZ, da prilikom kretanja se ne može kretati u grupama i da je neophodno držati rastojanje između osoba minimamlno 1,5 m. Pozivaju se građani općine Čelić da se pridržavaju mjera zabrane kretanja u skladu sa Naredbama FŠCZ i KŠCZ i da ukoliko primijete kršenje tih Naredbi od strane neodgovornih lica da ista mogu prijaviti Policijskoj stanici u Čeliću na tel:035/660-471. Također, molimo građane, da lica koja krše mjere samoizolacije, mogu slikat putem mobilnih uređaja i ista prijaviti nadležnim organima. Upozorenje roditeljima da su odgovorni za svoju djecu do 18 godina i njihovo kršenje mjera samoizolacije, te da ukoliko ista budu prilikom kontrole službenika PS Čelić ustanovljeno da su prekršili mjere, cijele porodice će biti smještene u prostor predviđen za samoizolaciju općine Čelić predviđen za lica koja krše mjere samoizolacije.

  4. JU Centar za socijalni rad Čelić i Crveni križ općine Čelić se zadužuju da prate socijalno stanje stanovništava i da u okviru svojih zakonskih obaveza poduzmu maksimalne napore za rješavanju evntualnih pojava socijalne ugroženosti stanovništva.  Napomominjemo da  isključivo JU Centar za socijalni rad i Crveni križ općine Čelić  su nadležne za kontrolirane usluge volontera i da se isti mogu prijaviti u JU Centar za socijalni rad na telefone 035/668-120 i 035/668-121. Svako samoinicijativno djelovanje volontera bit će strogo sankcionisano i prijavljeno Policijskoj stanici u Čeliću.

  5. Naređuje se JKP „Čistoća“ Čelić da kontinuirano vrše dezinfekciju ulica u svim naseljima općine Čelić.

  6. Apeluje se svim građanima koji dolaze iz ugroženih područja da se obavezno nakon dolaska u BiH jave u JZU Dom zdravlja Čelić na tel: 035/366-305, 122 ili Policijskoj satnici na tel:035/660-471ili u neku od ambulanata porodične medicine. Apeluje se svim građanima da, ukoliko imaju saznanja o dolasku građana iz ugroženih područja, iste prijave nadležnim ustanovama.

  7. Preporučuje se građanima općine Čelić da se striktno pridržavaju upustava FŠCZ, KŠCZ i OŠCZ izdatih putem medijskih javnih servisa i nadležnih web stranica.

 

Komadant OŠCZ

                                    Sead Muminović

,

Post navigation